Actes de l'Ajuntament (1842)

Dilluns, 18 de desembre de 2017

Seguint la línia de divulgació del nostre patrimoni documental iniciada el passat mes de juny, l’Arxiu Municipal us presenta aquest mes un altre Document Singular. Es tracta d’un document que prové del fons municipal: el lligall corresponent a les Actes de l’Ajuntament de l’any 1842 , les més antigues que es conserven. Els llibres d’Actes de Ple  -a vegades també anomenat  Manual d’Acords -  és una de les sèries més importants i també la que té més continuïtat al llarg del temps, ja que des de les primeres que es van redactar l’any 1842 han continuat sense interrupció fins a la actualitat.

Acte municipal de 1842

Es tracta d’una sèrie molt consultada, tant per a la recerca històrica com per a la gestió municipal. A les sessions de Ple  - òrgan de màxima representació política de la ciutadania -  es prenen les decisions més rellevants que afecten al municipi. Les Actes de Ple deixen constància d’aquesta presa de decisions, però al mateix temps també reflecteixen els esdeveniments socials i polítics que es produeixen al país.

Us convidem a conèixer com eren aquestes primeres actes i quins temes es tractaven.

                                Document

                                Fitxa descriptiva

Darrera actualització: 17.06.2019 | 13:50