Comptable administratiu/va

Dimecres, 13 de maig de 2020

Referència: 296062

Empresa de: Hotel
Necessita Cobrir 1 lloc
Municipi: Sant Esteve Sesrovires
Funcions: Elaboració i seguiment de la comptabilitat analítica de diferents actius hotelers. Registre de les operacions econòmiques que es realitzin i processament dels documents que la sustentin. Establiment de polítiques i criteris comptables i procediments de treball, en el marc de la política establerta per la direcció. Tancament comptable mensual, trimestral i anual (emissió de factures, comptabilització, etc). Relació amb auditors externs. Elaboració completa dels comptes anuals en tota la seva redacció, amb quadres generals i detall segons NIIF: balanços, compte de resultats, quadres de detall i desglossament, redacció de les notes explicatives, informació segmentada, etc. Elaboració de totes les memòries i informes anuals. Preparació de la documentació amb informació financera de la seva competència, que deuen aportar-se a Consell d’administració, Juntes generals o reunions d’òrgans de direcció.

 

REQUISITS        


Formació requerida: Administració i direcció d’empreses. Comptabilitat i finances

Formació Valorable: Auditoria externa. PMS

Experiència:  5 anys
Sexe:
Edat:
Permís de conduir: si
Vehicle: si
Idiomes: Català, castellà i anglès nivell alt
Informàtica: Office avançat. Coneixement de Navision

S' OFEREIX

Jornada i Horari:  A concretar
Tipus de Contracte: Indefinit amb període de prova de 6 mesos
Durada: Indefinit
Salari: 25000-35000€ bruts anuals
Incorporació: Juny 2020

Altres requeriments / Observacions: Per a més informació, es poden adreçar a Promoció Econòmica o trucar al tf. 607765407 o al correu romerove@sesrovires.cat

Darrera actualització: 16.06.2020 | 13:49