Cooperació i projectes 0,7%

Dilluns, 2 de novembre de 2015 a les 17:57

Des de l’any 1996, l’Ajuntament de Sant Esteve destina el 0,7% del pressupost ordinari a atorgar subvencions a projectes destinats a la cooperació amb països en vies de desenvolupament. Va ser, i és, uns dels municipis capdavanters en aquesta causa.

Són subvencionables tots els projectes de cooperació internacional al desenvolupament, gestionats per entitats privades sense afany de lucre, amb la col•laboració d’una administració local, associació o ONG.

Els projectes han de tenir com a objectiu la promoció i el desenvolupament integral de persones i comunitats dels països en vies de desenvolupament, han de respectar-ne la identitat històrica i cultural, evitar aquelles actuacions que generin o reforcin relacions de dependència amb els països de l’anomenat primer món i impulsar els drets humans i l’aprofundiment de la democràcia.

Han de ser sostenibles, en el sentit que s’han respectar els estils de vida, els hàbits de consum, els mètodes de producció i l’ús dels recursos naturals sostenibles del territori de destí, i que no comprometin el benestar de les generacions actuals i futures.

Es prioritzaran projectes que tinguin l’objectiu de millorar les condicions de salut, la formació i l’educació de la població beneficiària del projecte, i que tinguin en consideració o com a beneficiaris directes o indirectes, els agents socials exclosos com poden ser: dones, infants, vells, comunitats indígenes, refugiats, desplaçats...

Tanmateix, els projectes han de fomentar, facilitar i canalitzar la participació dels habitants del municipi de Sant Esteve en els assumptes de cooperació i solidaritat, i han d’augmentar la consciència pública sobre la interdependència de tots el mons.

Darrera actualització: 02.11.2015 | 17:58