SANT ESTEVE, UN POBLE SENSE DEMOCRÀCIA

Divendres, 13 de novembre de 2020 a les 00:00

La prepotència de l’alcalde del nostre municipi va arribar el passat dimarts, en la Comissió  Informativa  (reunió  on  s’ha  d’acordar per majoria els punts que passen al Ple  Municipal)  a  un  punt  impensable  i  vergonyós en un municipi que es diu democràtic.  En  aquesta  Comissió,  el  grup  de  govern   presentava  diversos  punts  per  acordar  el   seu pas al Ple Municipal que s’ha celebrar  el  dimecres  28  d’octubre.  Com  sempre,   aquests acords a prendre, no s’havien par - lat  abans  amb  els  regidors  de  l’oposició,   tot i tenir reunions com la Junta de Portaveus on l’alcalde prèviament hauria d’ex - plicar als portaveus (i en molts casos a tots  els regidors) aquelles coses importants del  municipi o aquelles que aniran a Ple i so - bre les quals els regidors hauran d’emetre  el seu vot. Cal aclarir que aquest cop es va  convocar a la Comissió a tots els regidors  del consistori (normalment sols assisteixen  els portaveus de cada grup) i un dels punts  va  ser  explicat  per  l’arquitecte  municipal.   Tot  seguit  es  va  convidar  als  regidors  no   portaveus a abandonar la Comissió i es va  procedir a la votació dels diferents punts. Els  tres  grups  de  l’oposició  vàrem  mos - trar  els  nostres  dubtes  respecte  de  dos   dels punts a aprovar, la modificació del  planejament  de  l’antiga  Chupa  Chups  i   el  tancament  del  mercat  dels  diumenges.   L’alcalde davant dels dubtes va manifestar  que si els punts no s’aprovaven, els retira - ria de la Comissió per presentar-los d’ur - gència en el proper Ple.  Davant  aquesta  irregularitat,  doncs  si  un   punt  no  s’acorda  per  la  majoria  que  re - quereixi,  no  pot  passar  a  Ple,  la  regido - ra  d’Esquerra  va  preguntar  a  l’alcalde  si   aquesta  seria  la  forma  de  treballar  d’ara   en endavant i si aquest criteri s’aplicaria a  tots  els  punts  que  es  presentessin  per  ser   acordats  en  Comissió  independentment   de qui el presentes (govern o oposició). La  resposta  va  ser  per  part  del  secretari  de   la  corporació  que  ràpidament  va  dir  que   tot  això  era  decisió  de  l’alcalde,  mentre   aquest responia que això ho decidiria en  cada punt, en un clar exemple de què tor - nem a un poble dominat per una manca  total de democràcia i llibertat  

Darrera actualització: 07.01.2021 | 20:12