Sense títol

Dijous, 7 de gener de 2021

Aquest any sembla que fins i tot la publicitat  s’ha autoimposat la prudència. No escoltem la  cançoneta “torna a casa per Nadal”, perquè  la consigna ara és “queda’t a casa aquestes  festes”. I és que aquest Nadal haurà de ser  diferent per força, per salut.  Els darrers mesos hem vist com la nostra vida  ha canviat, ens hem d’hagut d’adaptar. Però  hi ha qui ha patit l’enfonsament dels recursos  que els permetien qüestions bàsiques com omplir  la  nevera  o  mantenir  el  seu  sostre.  Si  la crisi iniciada al 2008 no hagués fet prou mal,  ara ens ha caigut la pandèmia. A Sant Esteve  no som aliens a aquestes conseqüències. I si ja parlàvem de la necessitat d’habitatge  disponible per evitar la marxa dels nostres joves fora del poble; per cobrir noves necessitats  com la de pisos més petits i accessibles per a  la gent que es fa gran; o d’habitatges disponi - bles per a la població que treballa aquí i que  vulgui  instal·lar-se  a  prop  de  la  seva  feina...   ara hem d’afegir que la oferta que es generi  haurà de ser també assequible. El  projecte  d’urbanització  i  construcció  al  solar on estava l’antiga Chupa Chups porta  anys  sense  posar-se  en  marxa.  Sesrovires  en   Comú vam donar suport a l’aprovació inicial  de la seva modificació perquè no volíem per - dre l’oportunitat que es dona ara per reprendre’l,  però  amb  condicions.  El  nostre  suport  a l’aprovació provisional vindrà condicionat. Vam demanar i aconseguir una ampliació fins  a  3  mesos  del  període  de  presentació  d’al- legacions; que es realitzés una consulta de par - ticipació ciutadana i la creació d’una Comissió  de Seguiment de tots els grups municipals per tal  de treballar en la garantia d’execució completa  del projecte, des de la seva total urbanització i  construcció, i en el control del període d’execu- ció. La Comissió de seguiment ja està treballant  i les al·legacions s’estan recollint. Aquest però és només un dels espais a Sant  Esteve que podran facilitar habitatge al poble,  i amb un percentatge d’HPO protegit. Urgeix  impulsar una política de vivenda que, entre  altres coses, reactivi tota la resta de sòl requalificat d’ençà fa anys i que està sense construir. Us mantindrem informats dels progressos. Per  això millorarem la nostra comunicació com a  grup. Entretant només recordar que la nostra  organització, Sesrovires en Comú, signa les  seves  manifestacions  com  a  tal,  la  resta  són   informacions a títol personal. Mentrestant, el nostre desig, per a tothom, de Bones Festes, a casa  

Darrera actualització: 7.01.2021 | 19:32