Regidoria de Comunicació i Transparència

L'alcalde delega a favor de la regidora Sra. Roser Brosed Yuste, les matèries que tot seguit es transcriuen:

a)    Comunicació
-    Elaboració, difusió i seguiment de la informació municipal.
-    Coordinació, redacció i edició de la revista municipal, El Sesrovirenc.
-    Actualització informativa de la pàgina web.
-    Gestió de la presència de l’ajuntament en les xarxes socials.
-    Assessorament comunicatiu extern i intern.
-    Compliment de la imatge corporativa en el disseny del material gràfic.
-    Coordinació de les publicacions informatives municipals.
-    Preparació de convocatòries i dossiers de premsa.
-    Relació amb els mitjans de comunicació.
-    Desenvolupament de campanyes informatives.
-    Gestió i coordinació de cartelleria, difusió i informació de les activitats organitzades per l’ajuntament o aquelles en els quals l’ajuntament participa d’alguna manera.
-    Coordinació de l’agenda d’activitats.
-    Coordinació amb altres entitats relacionades amb la comunicació.
-    I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipalo organisme.
 
b)    Transparència
-    Aplicació de la normativa sobre transparència en l’activitat municipal.
-    Donar accés a la informació.
-    Establir les bases per aconseguir un govern obert i participatiu.
-    Gestionar el Portal de Transparència Municipal.
-    Impuls, coordinació i gestió de la implementació de la gestió documental.
-    I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipalo organisme.

Darrera actualització: 20.06.2023 | 12:12