Formació per a famílies

Servei que s'encarrega d'afavorir la implicació de mares i pares en el procés educatiu per tal d'assolir l'èxit educatiu dels/de les seus/ves fills/es.

Línies de servei:

  • Establiment i impartició de mòduls formatius especialitzats
  • Realització de conferències i trobades interfamiliars
  • Creació de comunitats de bones pràctiques

Persones destinatàries:

Famílies

Cost per l'usuari:

Consulteu els preus a http://sesrovires.cat/temes/cultura/cursos-i-tallers/

 

Equip tècnic:

Marisa Gómez Martínez

Àrea responsable:

Regidoria d'Educació