Transport urbà

Servei que s'encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les diferents àrees, barris o zones d'una mateixa ciutat o poble

Línies de servei:

  • Informació
  • Línies de servei

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Consulteu les ordenances fiscals a la Seu Electrònica

Equip tècnic:

María José Huerta Rodríguez

Àrea responsable:

Regidoria de Mobilitat