PER TOTES I TOTS: GRÀCIES. SEGUIM

Dimarts, 21 de juliol de 2020

Des de l’Alternativa Unitària volem aprofitar aquest escrit per enviar-vos una for - ta abraçada a totes i tots que heu patit  durant aquests mesos la pandèmia de la  Covid-19, a qui heu perdut un ésser estimat, a qui no heu pogut acomiadar-vos  d’aquella persona tan important, a qui  heu lluitat a un llit a l’hospital, a qui us  heu quedat a casa per totes i tots, a qui  heu perdut la feina i a tots i totes les que  ens heu cuidat. De nou hem comprovat  com les retallades en sanitat maten, com  els serveis públics són vitals i com en si - tuacions difícils hi ha molta gent que ho  dóna tot pel bé comú, per tenir cura de la  vida. Com a societat, els ho agraïm tant i  els devem tant que hem de lluitar perquè  es tradueixi en un reconeixement real. Cal  passar  dels  aplaudiments  al  reconeixe - ment social i la dignificació laboral.  Des de l’Alternativa, hem fet propostes difícils de resumir en un petit escrit, però vo - lem esmentar-ne algunes: hem proposat  que es faciliti un punt d’intermediació de  l’habitatge i que s’incentivin acords entre  propietaris i llogaters a través de boni - ficacions -per exemple, a l’IBI- quan es  formalitzin acords de mediació (reducció  o condonació) per als llogaters que han  vist reduïts els ingressos, que han patit  ERTOS o acomiadaments, o tenen dificul - tats per fer front a les mensualitats. També  hem plantejat un servei d’assessorament  jurídic-laboral per a treballadors i treba - lladores afectades per la crisi de la Co - vid-19; un servei especialitzat per atendre  totes aquelles consultes relacionades amb  els ERTO o de qualsevol modificació o ex - tinció dels contractes laborals arran de la  crisi de la COVID-19, o la condonació de  factures de subministrament a famílies en  situació de vulnerabilitat, etc. És per això que volem dir-vos: gràcies i  seguim! Us desitgem una diferent però  feliç Festa Major !

Darrera actualització: 7.01.2021 | 20:16