No a la proposta socialista per les ordenances 2020

Dimecres, 8 de gener de 2020 a les 00:00

GRUP MUNICIPAL ERC (desembre 2019). El No d’Esquerra a la proposta del grup de govern està motivat per l’incompliment de les obligacions pactades per l’ajuntament, ara fa poc més de dos anys, quan es van signar els Plans de Sanejament i d’Ajust, que marquen les línies a seguir pel consistori fins l’any 2027. L’alcalde justifica aquest no compliment amb els ingressos que generen les noves empreses que s’ubiquen al Polígon Can Margarit. Però el cobrament d’impostos a aquestes empreses no és immediat i pot demorar-se uns quants anys, tot i que després serà amb caràcter retroactiu. Per poder valorar aquesta justificació fa mesos que demanem el llistat dels ingressos  provinents d’aquest polígon. Malauradament se’ns donen llargues i aquesta informació no arriba, els que ens fa sospitar que aquesta justificació no és del tot certa. Afegir que, a la documentació que se’ns va lliurar, junt amb la proposta d’ordenances, s’hi adjuntava un informe desfavorable a la modificació de les mateixes emès per secretaria i intervenció de l’ajuntament. 
Des d’Esquerra hem demanat un informe jurídic al secretari-interventor de l’ajuntament que valori la legalitat de la proposta d’ordenances pel que fa al no compliment de les condicions establertes en el Plans de sanejament i d’ajust i un informe econòmic respecte la viabilitat d’aquesta proposta. Com a resposta se’ns remet a l’informe que acompanya la proposta, però no es dona resposta a allò que estem demanant. 
Tot i estar d’acord les propostes que plantegen les ordenances que s’han portat a aprovació en el Ple Municipal d’aquest mes de novembre, la manca de transparència i informació i el grau d’incompliment de les obligacions pactades en el Plans signats, ens han obligat a votar-les en contra.

Darrera actualització: 06.03.2020 | 14:00