Entra en vigor l’ordenança sobre l’ús del patinet elèctric

Dijous, 7 de setembre de 2023 a les 08:00

Aquesta mes de setembre ha entrat en vigor l’Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP), denominació que inclou els patinets elèctrics i altres mitjans de transport de característiques similars. La norma estableix els 16 anys com l’edat mínima per poder conduir un VMP i l’obligatorietat de contractar una assegurança de responsabilitat civil. L’incompliment de la norma preveu sancions de fins a 500 euros.

La demanda social creixent per a la mobilitat activa i sostenible ha suposat un increment de l’ús de VMP. La seva ràpida proliferació, i la seva escassa regulació legal, ha provocat incidències i disfuncions en la mobilitat. Per aquest motiu, el ple municipal va aprovar per unanimitat una ordenança per dotar al municipi d’un marc legal propi que reguli l’ús d’aquests vehicles.

Assegurança obligatòria i edat mínima
Tenen consideració de VMP aquells vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça, que estan propulsats exclusivament per motors elèctrics i que assoleixen una velocitat màxima de 25km/h.

S’estableix els 16 anys com l’edat a partir de la qual es pot conduir un vehicle de mobilitat personal.  A més els titulars d’aquests vehicles hauran de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es provoquin a tercers. En el cas de patinets elèctrics (VMP de categoria A i B) s’ha de portar sempre casc de protecció.

Així mateix, només una persona podrà circular en un VMP, la qual està obligada a respectar les normes de circulació, la senyalització viària i els passos de vianants. Durant la conducció no es poden utilitzar dispositius de telefonia mòbil, ni auriculars connectats a aparells de so.

L’incompliment de l’ordenança comporta sancions administratives que poden arribar fins al 500 euros.

Darrera actualització: 07.09.2023 | 08:07