Aprovat el nou cartipàs municipal

Dilluns, 15 de juny de 2015 a les 07:59

L’Ajuntament de Sant Esteve ha aprovat el nou cartipàs municipal. La nova estructura organitzativa es basa en l’estalvi i, a banda, de la reducció de retribucions, s’ha suprimit el càrrec de confiança.

El nou govern tindrà quatres tinences d´alcaldia: Bernat Orellana Camacho, Laura Haba Jiménez, Adrià Companys Arcusa i Joan Galceran Margarit, per aquest ordre. Pel que fa a les regidories, es passa de dinou a quinze i s’incorpora Transparència, i Imatge i Divulgació.
L’alcaldessa, M. Carme Rallo va manifestar que el nou cartipàs “és un punt de partida, un document viu que pot ser modificat en el decurs del mandat, si això ens fa més efectius”.
Des d’alcaldia s’assumeix Règim Intern i Comunicació, Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Salut, Gent Gran i Polítiques de Gènere; Josep M. Moreno, d'Hisenda, Regidoria d'Urbanisme i Medi ambient; Adrià Companys es fa càrrec de Cultura i d'Esports; Joan Galceran, de Sistemes i Tecnologies, i d’Imatge i Divulgació; Laura Haba, d'Educació i de Transparència i Participació ciutadana; Bernat Orellana, de Barris i de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació; i Jaume Ripollès, d'Obres i Serveis, Via pública i Mobilitat, i de Joventut.

Plens el tercer dimarts

També es va aprovar el règim de les sessions dels òrgans col•legiats. Així, els plens se celebraran el tercer dimarts de cada mes a les 7 de la tarda, i les Juntes de Govern, els dijous. Sobre aquest òrgan, des de l’equip de govern es va plantejar la possibilitat d’estudiar el retorn d’algunes competències al Ple, en un futur.

Supressió càrrecs de confiança

En l’àmbit de les retribucions, les úniques dedicacions plenes del govern seran la de l'alcaldessa, amb una retribució de 43.000,00 euros/any bruts i del regidor Jaume Ripollès, que cobrarà 30.000 euros/any bruts. Respecte l’anterior govern, es passa de tres a dos retribucions i es redueixen en 2.000 euros/any cadascuna. Pel que fa a càrrecs de confiança, el nou govern municipal ha decidit prescindir d’aquesta figura que en l’anterior mandat ocupava la gerència.
Les indemnitzacions per assistència a òrgans col•legiats (Plens, Juntes de govern i comissions) són de 150 euros, i s’exclouen els membres amb dedicació exclusiva. Les indemnitzacions per desplaçaments es quantifiquen en 0,19 euros/km, mentre que per dietes corresponen un màxim de 30-60 euros, en funció de si es tracta de mitja o completa, i sempre justificades documentalment.
Les aportacions per grups municipals queden fixades en 6.000 euros/any que es distribuiran en un 10% igual per a cada grup i la resta serà proporcional al nombre de regidors. Se suprimeixen els 85 euros que fins ara rebia cada regidor i l’aportació de 200 euros per cartera, per considerar-se concepte al•legal, segons informe de Secretaria.

L’acord sobre el règim d’indemnitzacions es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de PSC i Entesa.

Darrera actualització: 14.09.2015 | 08:06