Es constitueix la Comissió per la transició cap a un nou model de recollida de residus

Dijous, 9 de maig de 2024

Aquesta setmana s’ha reunit per primera vegada l’anomenada Comissió per la transició del canvi de model de recollida i reciclatge de residus. L’objectiu d’aquest òrgan és determinar el model òptim de recollida de residus a implementar els propers anys, tenint en compte els nous requeriments normatius de la Unió Europea, així com la finalització de l’actual concessió del servei de recollida de residus i neteja viària.

La creació d’aquesta comissió es va aprovar per unanimitat en el darrer Ple celebrat a l’abril. Està formada per representants dels grups de govern i oposició, tècnics municipals i l’empresa encarregada de la diagnosi pel nou model a implementar, i està presidida per l’alcalde.

En aquesta primera reunió, l’empresa Ecoestudi va exposar quina és la situació actual de Sant Esteve a través de la diagnosi que han elaborat. El percentatge de recollida selectiva al municipi és del 32% (orgànica, envasos, paper i vidre), xifra que arriba al 54% si s’inclou poda i voluminosos. 

Normativa europea

La Unió europea és cada cop més exigent en matèria de residus i ha establert uns objectius mínims que cal complir de cara als propers anys i que comporten un major esforç en la separació de les deixalles. Així, a partir de l’any vinent caldrà assolir un mínim de recollida selectiva del 55%, que al 2030 puja 60% i fins al 65% a partir de 2035. Europa també imposa l’obligació d’implantar la taxa justa, és a dir, pagar en funció dels residus generats. Qui menys recicla, més paga.

Nou model de recollida

La comissió ha de valorar un nou model de recollida que permeti assolir nivells de selectiva mínims del 65%, objectiu europeu per 2035. En aquest sentit, es van presentar els possibles sistemes a implementar, amb la nova concessió del servei, i que passen per la recollida porta a porta (PaP) o pels contenidors tancats. En properes sessions s’aprofundirà en els avantatges i inconvenients de cada model i quin permet assolir un percentatge més elevat de recollida selectiva i s’adequa millor a la realitat del municipi.

Darrera actualització: 9.05.2024 | 15:23