L’Ajuntament incorpora 4,3 M€ de romanent al pressupost municipal

Dijous, 30 de març de 2023 a les 15:30

En el Ple de març s'ha aprovat una modificació de pressupost per incorporar 4.357.695,11 € de romanent de tresoreria al pressupost municipal 2023. Aquests diners es destinaran a finançar la millora de serveis i equipaments i a inversions.

Entre les actuacions previstes en destaca la 1a fase de reurbanització del barri de La Coma amb una aportació d’1,1 M€, les obres complementàries d'estabilització al carrer Mercè Rodoreda per un import de 611.000 €, els nous vestidors de la zona esportiva de Ca n’Amat amb 350.000 €, entre d’altres. A més de millores i inversions, uns 640.000 € es destinen a amortitzacions anticipades per fer cancel·lacions de préstecs.  

La modificació pressupostària es va aprovar amb els vots favorables de PSC, ARases, Ciutadans i Sesrovires en Comú, i l’abstenció d’Alternativa Unitària. Esquerra va votar-hi en contra. En el Ple també es va aprovar inicialment el pressupost municipal únic pel 2023 que puja 15.592.905,28 d’euros.

 

Aplicació pressupostària

Import

Senyalització viària

25.000,00 €

Senyalització vertical (Policia Local)

10.000,00 €

Adquisició d'un tractor amb cabina

23.000,00 €

Acondicionament de parcs infantil i adquisició de jocs

A plaça Rosa Comajuncosa i tancat del parc de Ca n’Amat

55.000,00 €

Subministrament de 30 pilones de ferro en forma de tap i ampolla de vi

13.000,00 €

Adquisició i instal.lació d'elements d'ombratge per places i jardins

127.500,00 €

Adquisició i instal.lació d'elements d'ombratge per centres educatius

A l’escola Vinya del Sastret

10.000,00 €

Arranjament de la via pública

275.000,00 €

Conservació de camins

50.000,00 €

Condicionament oficines nau industrial S.Exteriors

6.000,00 €

Estudis i treballs tècnics - S. Exteriors

45.000,00 €

Adquisició d'una mini retro-cargadora

83.006,00 €

Habilitació i adequació espais parcs canins

Al centre urbà i Ca n’Amat

60.000,00 €

Adequació d'espai per circuit infantil de vehicles elèctric i bicicletes

4.500,00 €

Contracte serveis - monitors i altre personal esportiu

140.000,00 €

Manteniment edifici "Complex Esportiu"

15.000,00 €

Manteniment zona esportiva Ca n'Amat

4.800,00 €

Manteniment zona esportiva Masia Bach

11.500,00 €

Equipament pels espais culturals

37.000,00 €

Adquisició d'un sistema de projecció "El Celler"

1.500,00 €

Instal.lació de claus inteligents als edificis municipals

15.000,00 €

Subministrament i instal.lació de 24 ventiladors a l'escola La Roureda

15.000,00 €

Senyalització viària – àmbit turístic

12.000,00 €

Compra de carpes institucionals 3x3

1.200,00 €

Compra de hardware

36.371,00 €

Estudis i treballs tècnics

15.000,00 €

Instal.lació càmares de videovigilancia

A dependències municipals

60.000,00 €

Intervencions puntuals als equipament municipals

40.000,00 €

Construcció rampa d'accés a l’equipament El Casino

91.215,98 €

Construcció de vestidors a la zona esportiva de Ca n'Amat

350.000,00 €

Ampliació vorera Av. Sant Esteve

91.000,00 €

Obres de condicionament i aïllament acústic de la sala polivalent del Casal de Vallserrat

48.307,45 €

Desequilibri concessió cicle integral de l'aigua - exercici 2022

46.273,77 €

Adequació i millora barri Can Bargalló

36.000,00 €

Obres d'arranjament mur Avinguda Moixeró

79.000,00 €

Reparacions fanals via pública i reposició cablejat

A Masia Bach

46.290,43 €

Estudis i treballs tècnics urbanístics

Avantprojecte Camí de Can Tobelleta

18.150,00 €

1a Fase obres de reurbanització barri La Coma

1.100.000,00 €

Obres complementàries d'estabilització al c/ Mercè Rodoreda

611.000,00 €

Ajut directe a Club de Pàdel

8.340,00 €

Amortització anticipada préstecs amb entitats financeres

240.740,48 €

Amortització anticipada préstecs amb el sector públic

400.000,00 €

Darrera actualització: 30.03.2023 | 15:38