Oberta la convocatòria per presentar-se a jutge/ssa de pau substitut/a

Dimarts, 19 de març de 2024

L’Ajuntament ha obert la convocatòria pública per a l’elecció de jutge/ssa de pau substitut/a. Les persones interessades en optar al càrrec poden presentar la sol·licitud i documentació del 19 de març i fins al 18 d’abril.

El jutge o jutgessa de pau té competències en l’àmbit civil en assumptes d’import inferior a 90 €, excepte en alguns supòsits. En l’àmbit penal, se centra principalment en la gestió d’exhorts o documents judicials. A més, té atribuïdes competències en matèria de registre civil. 

Per exercir aquest lloc no es precisa titulació en dret. La figura de jutge de pau substitut cobreix les absències del jutge titular, càrrec que actualment ocupa Valentí Mercader. 

La retribució pel càrrec està establerta en la Llei de pressupostos generals. L'elecció del candidat o candidata li correspon al Ple Municipal com a òrgan competent, i és nomenat/da pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

La convocatòria es va aprovar en sessió plenària de caràcter ordinari celebrada el passat 24 de gener. 

Edicte publicat al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament

Darrera actualització: 18.03.2024 | 13:56