Prohibit fer en foc en terrenys forestals

Divendres, 15 de març de 2024

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit fer foc en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. Les activitats amb risc d'incendi a menys d'aquesta distància s'han de sol·licitar presencialment en l'oficina comarcal o bé a través d'internet.

El ban municipal prohibeix, entre altres coses, la crema rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria. Tampoc es pot fer foc per activitats relacionades amb l'apicultura, ni llençar coets o altres artefactes que continguin foc. La relació de mesures es poden consultar en el ban publicat en la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Les activitats amb risc d'incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s'han de sol·licitar individualment a través d'una d'aquestes dues vies:

• Presencialment: Oficina Comarcal de la Generalitat al Baix Llobregat (carrer Lluís Pascual Roca 8, 1r Sant Boi de Llobregat)

• Telemàticament: a través del següent formulari web

D'altra banda, cal recordar que durant tot l'any i tot el territori està prohibit la crema de restes de jardineria, restes forestals i restes vegetals agrícoles, amb les excepcions recollides a la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Darrera actualització: 15.03.2024 | 21:53