OBERTURA SOBRE A LICITACIO CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL "PROJECTE COMPLEMENTARI DE REFORÇAMENT ESTRUCTURAL I REFONAMENTACIÓ

Dimarts, 20 d’abril de 2021
Darrera actualització: 23.12.2022 | 10:37