Retribucions del personal directiu

Llistat i retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics


(Només una persona reuneix les condicions de personal directiu i/o assessor a l'Ajuntament. No existeixen les figures de càrrecs de confiança, ni d'assessors de grups polítics )

Nom: Gemma Casanovas Andradas
Càrrec: Gerent
Estudis: Grau de Dret a l'any 2022. A punt de finalitzar el 4t curs Postgrau en contractació administrativa i gestió dels serveis públics dels ens locals, ACM-UAB. 2016. Grau en Gestió i Administració Pública. Universitat de Barcelona. 2011. Diplomada en Gestió i Administració Pública. Universitat Pompeu Fabra. 1991-1994.
Trajectòria professional: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Gerent des del 8 de novembre de 2021 fins a l’actualitat. Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Assessora tècnica del departament d’Alcaldia. Des del 2019 fins al 7 de novembre de 2021. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Cap del Departament de Tramitació i Gestió de l’Ajuntament, en comissió de serveis, des del 2 de setembre del 2018 i fins al 2019. Ajuntament de Molins de Rei. Coordinadora de Contractació i Serveis Jurídics. Des d’abril del 2016 fins a finals 2017. Ajuntament de Molins de Rei. Coordinadora de l’Oficina de Contractació. Des de desembre del 2015 fins a finals 2017. Ajuntament de Molins de Rei. Cap de l’Oficina Administrativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori. Des de setembre de 1997 i fins finals agost 2018, tasca compaginada amb les dues anteriors. Institució de les lletres Catalanes de la Genrealiat de Catalunya, del 1 d’abril del 1995 al 31 d’agost del 1997, com Administradora de la institució.


Funcions de gerent: És responsable d’integrar l’organització municipal i de l’execució, entre d’altres, de les següents funcions executives:

 Dirigir l'administració municipal i executar els acords del ple.

 Planificar, ordenar i coordinar les actuacions que es deriven de les decisions de l’alcalde/ssa.

 Impulsar les obres i els serveis municipals.

 Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple.

 Ordenar pagaments i retre comptes.  Planificar estratègicament, tot responsabilitzant-se dels resultats globals de la Institució.

 Dirigir, coordinar, integrar, organitzar i avaluar el personal de la corporació.

 Vetllar per la consecució dels resultats dels serveis que tenen encomanats, així com exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions de l’alcalde/ssa i del ple.

Retribució anual: 60.232 €/any

Actualitzat el 12/01/2024

Darrera actualització: 12.03.2024 | 10:51
Darrera actualització: 12.03.2024 | 10:51