Ple municipal

Dimecres, 17 de febrer de 2021 a les 22:00

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
 2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 20.01.2021EU)
 3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 20.01.2021O)

 

      Propostes de la Comissió Informativa General:

 1. Expedient 538/2020. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Martorell i de Sant Esteve Sesrovires
 2. Expedient 313/2021. Moció grup polític Cs para que se adopten todas las medidas necesarias para reducir la enorme subida del precio de la electricidad
 3. Expedient 498/2021. Moció grup polític SeC--ECG "En relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum"

 

      Ratificació inclusió punts següents a l’ordre del dia:

 1. Expedient 553/2021. Moció grup polític PSC-CP per donar suport a la proposta presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per reconèixer l'esport com a servei essencial
 2. Expedient 561/2021. Moció de Associació SES Dansa i Associació Musical de Sant Esteve de recolzament al món de la cultura: dansa, música, teatre davant el tercer tancament i de creació d'ajudes al sector
 3. Expedient 566/2021. Moció grup polític PSC-CP de suport als Consells Esportius davant la discriminació de les mesures preses pel PROCICAT

 

Despatx d’urgència:

 1. Expedient 626/2021. Moció grup polític (AUXSES) (AMUNT) de suport a Pablo Hasél i per a la preservació del dret de llibertat d'expressió

 

B) Activitat de control

 1. Informació Alcaldia
 2. Donar compte Decrets d'Alcaldia
 3. Donar compte informe de Secretaria-Intervención sobre el cumplimiento de plazos de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 4t trimestre 2020
 4. Donar compte "Període mitjà de pagament 4t trimestre 2020"
 5. Escrito dimisión Sra. Concejala

C) Precs i preguntes

 1. Precs i preguntes
Darrera actualització: 23.12.2022 | 10:48