PLE ORDINARI

Dimecres, 8 de febrer de 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 8 / de febrer / 2023 a les 19:00
2a convocatòria: 10 / de febrer / 2023 a les 19:00

Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 21.12.2022O)
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 27.12.2022EU)
4. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 28.12.2022EU)

Propostes de la Comissió Informativa General:
5. Expedient 58/2019. Aprovació del Projecte constructiu de la renovació de la
xarxa d’aigua potable i sanejament dels Carrers Joan Maragall, de la Creu,
Canigó, Quatre Vents, Tramuntana i Passatge Oliveres, al T.M. de Sant
Esteve Sesrovires setembre de 2021
6. Expedient 163/2023. Moció grup polític SeC-ECG "Municipios 100%
renovables y eficientes"

B) Activitat de control
7. Informació Alcaldia
8. Donar compte Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes
9. Precs i preguntes

Darrera actualització: 3.02.2023 | 14:55