El regal és a canvi de res

Dimecres, 8 de gener de 2020 a les 00:00

GRUP MUNICIPAL SESROVIRES EN COMU (Desembre 2019). Ens haurem d’acostumar a la incertesa. I ara toca pressupostos. En època pre-nadalenca,   és   curiosa   la   semblança      d’aquesta relació exhaustiva de intenci-ons i propòsits amb una carta plena de desitjos com les que es redacten al Nadal.La  diferència  és  obvia,  a  les  cartes  de  Nadal, confiem en la màgia i el acompli-ment dels somnis sense fer gaire esforç ni implicació per la nostra part.Uns pressupostos en canvi s’han de tre-ballar, encaixar com a puntes de coixí, revisant  les  possibilitats,  ordenant  les prioritats i intentant preveure les eventu-alitats a un any vista. En definitiva, s’ha d’harmonitzar el que desitges amb el que pots i et deixen. I desprès, anar revisant la seva evolució.I en una època de consens, si vols que una eina com aquesta, imprescindible per dur a terme la gestió política, tiri enda-vant amb l’aprovació d’una majoria di-versa,  cal  escoltar  i  encabir  les  diferents  sensibilitats.Cal dialogar amb l’altre i trobar consen-sos, i això implica renúncies per part de tothom. Això és la política, no un intercanvi de regals  nadalencs,  per  molt  il•lusionant que ens pugui semblar aquest gest dels regals, que ha acabat esdevenint un mer mercadeig consumista. A la política no hi ha regals i, si ho semblen, són en realitat una altra cosa.I si no aconseguim consensuar pressupos-tos, caldrà prorrogar-los. I la pròrroga, si s’instal•la de manera permanent, serà un fracàs de tots i totes.I és que la vida, sempre ha estat una in-certesa,  només  que  no  ens  havíem  ado-nat. El somni infantil és creure que la so-lució i la construcció del camí és un regal. Però ens l’hem de treballar conjuntament, amb esforç i, de vegades, acceptant que la renúncia també ens permet avançar.Que tinguem un Bon Nadal i regals fets amb el cor.

Darrera actualització: 06.03.2020 | 14:44