Informadors/res juvenils

Dijous, 1 d’octubre de 2020

Empresa de: Administració local
Referència: 300052

Necessita Cobrir: 2
Municipi: Sant Esteve Sesrovires
Funcions: Informar, orientar i assessorar. Portar registre de consultes. Gestió dels xarxes socials. Col·laborar en campanyes informatives. Dinamitzar sala jove i PIDCES. Organitzar activitats per al jovent. Elaborar i dur a terme el projecte de la Sala jove, projecte PIDCES i catàleg de tallers i activitats anuals. Elaborar la memòria anual de la sala Jove i PIDCES. Promocionar hàbits saludables entre les persones joves. Col·laborar en la recerca i seguiment de subvencions. Mantenir l'arxiu de documentació i realitzar tasques de suport administratiu per al bon funcionament del centre. Tasques de consergeria de les Escoles Velles. Fomentar el vincle entre professionals referents i els joves. Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb l’activitat. Acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

REQUISITS        


Formació requerida: Batxillerat /CFGS

Formació Valorable: Àmbit joventut. Titulació en el lleure infantil i juvenil

Experiència:
Sexe:
Edat:
Permís de conduir:
Vehicle:
Idiomes: Català nivell C
Informàtica: Office, Xarxes socials

S' OFEREIX

Jornada i Horari: A temps parcial (18 h. 45 minuts) .S’alternaran dos horaris (consultar a les bases)

Tipus de Contracte: Obra i servei
Durada: 7 mesos i 26 dies
Salari brut: 781,73€ bruts mensuals
Incorporació: 26/10/2020

Altres requeriments / Observacions: Pla d’Ocupació jove local. Consultar les bases en http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board/. Presentació de sol·licituds fins el 10 d’octubre, preferentment via telemàtica a través de la seu electrònica https://santestevesesrovires.eadministracio.cat o de forma presencial, al registre de l’Ajuntament, demanant cita prèvia. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació especificada en les bases. Per a més informació, es poden adreçar a Promoció Econòmica, enviant un correu a romerove@sesrovires.cat o al telèfon 937713017.

Darrera actualització: 21.10.2020 | 09:35