MANS, DISTÀNCIA, MASCARETES

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 00:00

Qui ens havia de dir fa 4 mesos que la  nostra  convivència  vindria  marcada  per  aquestes recomanacions: mans, distància i  mascaretes. I no ja com a suggeriment, sinó  com a obligació. I la vida continua. Però aquesta evidència, aques - ta urgència, que no ens deixi en l’oblit el que ha  passat i el que encara es manté: una pandèmia,  un confinament, un sistema sanitari posat al límit,  un model de cures de la gent gran desbordat,  una societat posada a prova. Cal reiterar l’agraïment a tots els col·lectius  i a les iniciatives personals i de grup que  han fet possible amb el seu esforç i la seva  solidaritat que no col·lapséssim. També re - cordar als que ens han deixat, molts sense  tenir a prop el consol dels seus, el nostre  condol a les seves famílies i amics. Continuarem,  com  sempre  s’ha  fet,  però  també cal aprendre de les crisis, recordar  les carències que han aflorat i les neces - sitats que no estaven ben cobertes i exigir  que es canviïn coses. No s’hi valen excuses,  ni  centrifugar  responsabilitats,  “quan  es  fongui el gel de l’àrtic”, també direm que  no estàvem preparats? La nostra responsabilitat individual comen - ça per unes normes bàsiques: mans, dis - tància i mascareta.  La responsabilitat, el dret i el deure social,  col·lectiu, és construir una normalitat que  no sigui una represa del que havia abans,  sinó un canvi de paradigma.  Perquè  pensem  que  les  coses  no  poden  mantenir-se iguals, en aquest proper ple,  Sesrovires en Comú presentarem una mo - ció per a crear una Comissió d’investigació  al Congrés de Diputades i Diputats relati - va a les presumptes activitats delictives del  rei Joan Carles. Les informacions que ens  arriben són greus i en un context de crisi  econòmica com el que estem vivint, amb  famílies que han de fer molts equilibris per  arribar a final de mes, és intolerable que  la corrupció dels responsables institucionals  no sigui perseguida. Perquè mentre ens posem les mascaretes,  per  responsabilitat  i  empatia,  altres,  per  obligació, s’hauran de treure les màscares. Bona Festa Major i cuideu-vos.  

Darrera actualització: 07.01.2021 | 20:13