Ple Extraordinari 28/2/2024

Dimecres, 28 de febrer de 2024

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Extraordinària 
Data i hora: 28 / febrer / 2024 a les 19:00

Sala de Plens

Ple municipal extraordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i https://www.rtv10.cat/

A) PART RESOLUTIVA
1.Expedient 3758/2023. Incoació expedient sancionador urbanístic
2.Expedient 5181/2023. Ampliació del termini de resolució expedient sancionador
3.Expedient 675/2024. Aprovació inicial modificació pressupost número 3/2024
4.Expedient 3009/2023. Aprovació modificació del règim de retribucions dels membres de la Corporació
5.Expedient 619/2024. Aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal núm. 4
6.Expedient 692/2024. Aprovació del pla d'emergència en situació de sequera de Sant Esteve Sesrovires
7.Expedient 667/2024. Aprovació constitució “Comitè Tècnic Municipal de Sequera”
8.Expedient 694/2024. Acceptació condició d'entitat beneficiària de l'expropiació dels terrenys per urbanitzar la rotonda sud del "Projecte d'urbanització complementari d'Enllaç Sud del sector 3 Xàmenes, delimitat pel Pla director urbanístic de l'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord, del terme municipal de Martorell i Sant Esteve Sesrovires"
9.Expedient 3004/2019. Declaració deserta alienació de la parcel·la resultant número 10.1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del SUD08-PI Can Margarit

Darrera actualització: 4.03.2024 | 12:19