Projecte Escoles Verdes

Dilluns, 2 de novembre de 2015

Durant el 2007, i dins de la campanya per a la implantació de la recollida de la matèria orgànica al municipi, es van realitzar tallers a les escoles sobre aquest tema.

Arrel d’aquesta experiència l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va proposar un Projecte d’escoles Verdes a tots els centres educatius: Llars d’infants, escoles i institut.

L’objectiu principal és que els centres tinguin consciència del medi ambient, s’interessi pels seus problemes i que compti amb els coneixements, aptituds, actituds, motivació i desig necessaris per treballar en la recerca de solucions als problemes actuals i per prevenir els que puguin aparèixer en el futur.

Els centres educatius tenen un paper fonamental en ajudar a l’anàlisi i comprensió de la realitat complexa, i per altra banda, són un lloc ideal on imaginar i experimentar estratègies de viure d’acord amb els principis de Sostenibilitat en la pràctica diària.

Objectius:

Principis d’actuació
Autonomia de centre
Participació
Suport per part de l’Ajuntament

L’objectiu general del programa és avançar cap a la sostenibilitat, i això té dues línies ben diferenciades, encara que es retroalimentin mútuament:
L’ambientalització del centre
L’ambientalització curricular

Informació sobre la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

Darrera actualització: 8.04.2016 | 13:10