Informes i estudis sobre l'esport sesrovirenc

Dilluns, 2 de novembre de 2015

Aquests estudis i informes tenen com a finalitat conèixer i obtenir dades sobre la gestió dels diferents serveis i instal•lacions esportives municipals.

Cercles de Comparació Intermunicipals

D’una banda, els cercles de comparació intermunicipals (CCI), coordinats per la Diputació de Barcelona, es configuren com un mètode de treball, en l’àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, amb la finalitat de mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats, formar un grup de treball per a intercanviar experiències, i impulsar la millora dels serveis.

La implementació d’aquest projecte s’efectua a través de la realització d’un nombre determinat de reunions per any, amb una metodologia pròpia de treball, i amb la participació dels diferents responsables dels serveis municipals, que desenvolupen la seva tasca diària en els ajuntaments majors de 10.000 habitants de la província de Barcelona (excepcionalment, Sant Esteve Sesrovires hi participa tenint en compte la seva diversitat d’equipaments esportius municipals).

S’avaluen diferents serveis municipals, com són esports, serveis socials, policia, mercats, biblioteques, escoles bressol, escoles de música, espais escènics, neteja viària i residus, fires locals, serveis d’ocupació, oficines d’informació al consumidor, seguretat alimentària, serveis de mediació ciutadana i enllumenat públic.

Enquestes i informes

I d’altra banda, la resta d’actuacions d’àmbit local, com són l’enquesta anual dels serveis esportius municipals, en què un gran nombre d’usuaris valoren cada any els programes i activitats esportives, l’estat i neteja dels equipaments esportius, el servei d’atenció l’usuari, i també plantegen propostes i millores dels diferents serveis esportius.

I els informes sobre l’evolució dels darrers anys de la utilització de les instal•lacions esportives i de les escoles esportives municipals, que constaten l’enorme creixement que ha experimentat l’esport al nostre municipi.

Darrera actualització: 2.11.2015 | 12:00