Oberta la convocatòria per renovar el Consell Consultiu Municipal

Divendres, 12 de gener de 2024

Avui s’ha obert el període per a la presentació de candidatures a vocals el Consell Consultiu Municipal, òrgan de participació ciutadana que emet informes preceptius sobre temes rellevants del municipi en àmbits com l’econòmic i l’urbanístic. El termini per presentar candidatures a aquest òrgan de participació ciutadana acaba el 8 de febrer.

El Consell Consultiu el formen 11 vocals, que són els que ara es renoven, a més dels membres nats que són persones que han estat alcaldes durant, com a mínim, una legislatura, ininterrompudament. Els vocals són nomenats per acord plenari, per un període de sis anys, renovant-se per meitats cada tres anys. En el cas dels membres nats, aquests tenen dret a veu però no a vot.

Poden presentar-se a vocals les persones empadronades, amb almenys un any d’inscripció al padró, i formar part d’algun dels diferents segments de població que detalla la convocatòria:

•1 representant empresariat (propietari, gerent, administrador, directiu)

•1 representant petit comerç

•1 representant professional liberal, que desenvolupi la seva activitat pel seu compte

•1 representant titulat superior que treballi per compte d’altri

•1 representant agricultor

•1 representant persona no assalariada que es dediqui a les tasques de la llar

•1 representant estudiant universitari

•1 representant jove entre 16 i 25 anys

•1 representant major de 65 anys

•2 representants empleats per compte d’altri, que no siguin titulats superiors, d’entre 25 i 65 anys

Les persones interessades en presentar-se com a vocals poden fer-ho per via telemàtica a través del tràmit disponible a la seu electrònica de l’ajuntament o presencialment al SIAC, fins al dijous 8 de febrer. La valoració i designació finals dels membres escollits correspon al Ple de la Corporació. Un cop prenguin possessió i quedi constituït el consell, els 11 membres escolliran per majoria al president d’aquest òrgan participatiu.

TRÀMIT PER PRESENTAR CANDIDATURA

 

Darrera actualització: 12.01.2024 | 14:18