Centre de dia

Servei que s'encarrega de l'acolliment de persones en situació de dependència que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, sense comportar internament residencial.

Línies de servei:

  • Servei d'animació sociocultural
  • Servei de teràpia ocupacional
  • Servei de fisioterapeuta
  • Servei de suport psicològic i social

Persones destinatàries:

Persones grans

Cost per l'usuari:

Consulteu les ordenances fiscals a la Seu Electrònica

Equip tècnic:

Rosa Baron Riba

Àrea responsable:

Regidoria de Benestar Social