Atenció ciutadana general

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions.

Línies de servei:

  • Informació general
  • Tramitació

Persones destinatàries:

A la ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Quima Escudé Badia

Àrea responsable:

Àrea de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana
 

Unitat responsable:

Unitat SIAC (Servei d'Atenció i Informació Ciutadana)