Atenció i prevenció de la violència de gènere

Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb èxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

Línies de servei:

  • Creació i realització d'accions de prevenció i sensibilització
  • Creació de grups d'empoderament
  • Establiment d'habitatges d'acollida

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Rosa Baron Riba

Àrea responsable:

Benestar Social