Centre Integral a la Petita Infància - Llar d'infants

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels infants d'entre 0 a 3 anys.

Línies de servei:

  • Servei educatiu
  • Servei de migidia
  • Servei d'acollida
  • Servei d'acompanyament a la criança.

Persones destinatàries:

Famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Cost per l'usuari:

Consulteu a la Llar d'Infants o a l'Àrea d'Educació.

Equip tècnic:

Marisa Gómez

Àrea responsable:

Regidoria d'Educació