Cessió d'espais municipals

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva i altres activitats.

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Segons les ordenances fiscals publicades a la Seu Electrònica

Equip tècnic:

Quimà Escudé

Àrea responsable:

Equipaments esportius: Àrea d'Esports

Equipaments culturals: Serveis Personals