Informació i promoció turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del municipi.

Línies de servei:

  • Accions de promoció turística
  • Establiment d'itineraris turístics
  • Establiment de guies turístiques

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

María José Huerta Rodríguez

Àrea responsable:

Regidoria de Promoció Econòmica i Acció Turística