Instal·lacions esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

Línies de servei:

  • Reserva i lloguer d'espais
  • Reserva i lloguer de material esportiu
  • Organització d'activiitats esportives
  • Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Consulteu les ordenances fiscals a la Seu Electrònica


Equip tècnic:

Israel Subiranas Rovira


Àrea responsable:

Regidoria d'Esports