PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització al Centre d’Educació Secundària)

Servei d’Informació i Dinamització Juvenil Descentralitzat (ubicat al mateix pati de l’institut), que s'encarrega d'informar, orientar i assessorar als joves de l’institut sobre tots els temes que siguin del seu interès: ensenyament i formació, feina, habitatge, turisme, participació, associacionisme, salut, lleure, cultura i recursos socials.

Espai que s'encarrega de realitzar activitats diverses d'interès per al jovent de 12 a 30 anys. Inclou el punt d'informació juvenil.

Línies de servei:

  • Servei d'informació d'activitats
  • Servei d'orientació i assessorament
  • Tallers
  • Formació
  • Dinamització dels joves estudiants.

Persones destinatàries:

Joves d’ESO i Batxillerat.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Equip tècnic:

Judit Guardia i Mireia Mondelo.


Àrea responsable:

Serveis Personals