Protecció de la salut

Servei que s'encarrega de realitzar tot un seguit d'actuacions orientades a la millora en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la seva salut

Línies de servei:

  • Inspecció d'establiments comercials
  • Assessorament i suport tècnic
  • Control de les aigües de consum humà
  • Animals de companyia: gossos i gats
  • Control de plagues urbanes
  • Control sanitari d'establiments d'ús públic i de poliesportius
  • Prevenció i control de la legionel·losi
  • Seguretat alimentària

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Benny Marco Garcia


Àrea responsable:

Serveis Personals