Serveis i programes educatius

Servei que s'encarrega d'incrementar la qualitat educativa dels centres d'ensenyament, donar resposta a les necessitats actuals educatives i planificar accions futures, a més de fomenat l'educació en tots els àmbits de la ciutat i per a tothom.

Línies de servei:

  • Dinamització, manteniment i vigilància dels centres educatius
  • Suport a entitats i col·lectius amb finalitats educatives
  • Cessió d'espais educatius
  • Assessorament i gestió de matrícula viva en els centres educatius

Persones destinatàries:

Famílies amb infants i joves en edat d'escolaritat obligatòria.


Equip tècnic:

Marisa Gómez


Àrea responsable:

Àrea d'Educació