Entren en vigor les mesures d’excepcionalitat per sequera

Dilluns, 13 de maig de 2024

Avui han entrat en vigor les noves mesures decretades per la Generalitat entrant en l’estadi d’excepcionalitat. La millora de les reserves d’aigua ha permès deixar enrere l’emergència i flexibilitzar algunes restriccions. S’augmenta de 200 a 230 litres el consum màxim per habitant i dia, se suavitza la limitació d'aigua als sectors econòmics i es fixen noves restriccions per a piscines.  

MESURES D’ESTALVI

  • S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines. Es poden omplir les piscines col·lectives (clubs esportius, comunitats de veïns, hotels, càmpings...). Es permet el reompliment mínim imprescindible en aquelles piscines que disposin de sistemas de recirculació d’aigua. Resta prohibit l’ompliment total de les privades per a ús individual o unifamiliar.

Reobertura dutxes equipaments esportius

D’altra banda, davant del canvi d’estadi per la millora de la situació de sequera, la regidoria d’Esports ha decidit revertir les mesures de restricció en l’ús de les dutxes en les instal.lacions esportives. Així, es reobren les dutxes en els entrenaments i durant tota la setmana.

Tot i el nou escenari d’excepcionalitat, l’Ajuntament demana un ús racional de l’aigua, evitant-ne el seu malbaratament.

L’aigua és un bé essencial i escàs.

PORTAL SEQUERA GENERALITAT

Darrera actualització: 13.05.2024 | 16:31