Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Secció Local)

Divendres, 16 de febrer de 2024
  • Abast cronològic: 1937 - 1941
  • Volum i suport:  0,1 m.l. (1 capsa)      

Aquest fons comprèn la documentació produïda i rebuda per la secció local de  Falange Espanyola Tradicionalista y de las JONS. Es va conservar barrejat amb la documentació municipal fins a l’any 2002. La manca de separació “conceptual” entre el moviment i el municipi, i el fet de coincidir el càrrec de Cap Local del Moviment amb el d’Alcalde, va provocar que no existís un separació real entre un i altre, ni tampoc entre la documentació generada per cada un d’ells. Quan es va organitzar el servei d’Arxiu i es va condicionar, ordenar i inventariar la documentació és quan es va classificar aquest fons com a fons diferenciat.

Podeu consultar:

   

Darrera actualització: 16.02.2024 | 10:21