Quadre de fons

Què és el quadre de fons?


El fons és un conjunt de documentació, en qualsevol suport i format, que és el resultat natural de l'acció i dels processos que duu a terme el seu productor.  La documentació que integra un fons té (i només pot tenir) el mateix origen, atès que hi ha un vincle directe entre el subjecte productor i la documentació que ha generat aquest subjecte. Aquest és el Principi de provinença o de procedència i és un dels pilars teòrics de l'arxivística.

Els diferents fons d'un Arxiu es poden agrupar per tipus: de l'administració autonòmica, de l'administració reial i senyorial, notarials, d'institucions, d’associacions, patrimonials, etc. Aquesta classificació respon al nom de Quadre de Fons.

El Quadre de Fons d'aquest Arxiu Municipal està estructurat en vuit grans apartats:

  • Fons de l’Administració Municipal
  • Fons del Jutjat de Pau
  • Fons d’Associacions i Entitats
  • Fons Patrimonials
  • Fons Personals
  • Arxiu d’Imatges
  • Biblioteca Auxiliar
Darrera actualització: 6.03.2024 | 12:48
Darrera actualització: 6.03.2024 | 12:48