DAVID SÁNCHEZ JORDÁN

Grup municipal d'ERC

Biografia
Retribucions / indemnitzacions:

Fitxa individual declaració de béns patrimonials

Fitxa individual d'activitats i ocupacions

Agenda Institucional

Twitter:
Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

Correu electrònic:sanchezjd@sesrovires.cat
Telefon: 937 713 017 

Grup municipal d'ERC

Biografia
Retribucions / indemnitzacions:

Fitxa individual declaració de béns patrimonials

Fitxa individual d'activitats i ocupacions

Agenda Institucional

Twitter:
Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

Correu electrònic:sanchezjd@sesrovires.cat
Telefon: 937 713 017 

Adreça electrònica: sanchezjd@sesrovires.cat
Darrera actualització: 25.07.2023 | 13:38