Agenda institucional

 • Dimecres, 29 de març de 2017 a les 17.30 h Plenari Consell Escolar Municipal

  LLOC:  El Celler
  ASSISTENTS: 
  M. del Carme Rallo i Casanovas - Alcaldessa
  Jordi Borrell i Alonso - Regidor d'Educació 

 • Dimecres, 29 de març de 2017 a les 20.00 h Comissió de Festa Major

  LLOC: El Casino
  ASSISTENTS: M. del Carme Rallo i Casanovas - Alcaldessa i el regidors i regidores del Grup de Govern
   

 • Divendres, 31 de març de 2017 a les 07.45 h Consell d'Administració de la Societat Municipal

  LLOC:  Sala de Plens de l'Ajuntament
  ASSISTENTS: 
  M. del Carme Rallo i Casanovas - Alcaldessa
  Enric Carbonell i Jorba - 1r. Tinent d'Alcalde
  Jordi Borrell i Alonso - 2n. Tinent d'Alcalde
  Adrià Companys i Arcusa - Regidor del Grup de Govern
  M. Jesus Rodriguez Carrero - Regidora de la Gent Gran
  Laura Haba Jiménez - Regidora per al Grup Municipal d'Ara i Sempre Sant Esteve
  Bernat Orellana Camacho - Regidor per al Grup Municipal de Convergència
  Jaume Ripollès Alegre - Regidor per al Grup Municipal Locos por Sanes 

 • Divendres, 31 de març de 2017 a les 08.15 h Junta de Govern Local

  LLOC:  Sala de Plens de l'Ajuntament
  ASSISTENTS:  L'Alcaldessa i tots els regidors i regidores dels Grup de Govern Municipal 

Darrera actualització: 26.02.2016 | 10:42
Darrera actualització: 26.02.2016 | 10:42