Portal de participació

Continguts


El Reglament de Participació Ciutadana


El Reglament de Participació Ciutadana regula les formes, els mitjans i els procediments d’informació i participació dels ciutadans i ciutadanes de Sant Esteve Sesrovires. El Reglament reconeix el dret a la participació de totes les persones i consideren que tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals, ja sigui directament o a través d’associacions.

Consulta el Reglament de Participació Ciutadana en aquest enllaç.

Mecanismes de participació


El Reglament de Participació ciutadana, contempla diversos mecanismes de participació ciutadana vinculats als següents drets:

  • Dret a la informació
  • Dret de petició
  • Dret de reunió
  • Dret d'audiència 
  • Dret a la iniciativa ciuatadana
  • Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
  • Dret d'intervenció en les sessions públiques municipals
  • Dret a la consulta popular o referèndum

També contempla òrgans de participació com el Consell Consultiu i consells sectorials.

Des de l'any 2019, es compta amb un instrument de participació nou: la plataforma Participa 311

 

Resultats de consultes i processos participatius


 

Resultats 2023. Enquesta de mobilitat (octubre 2023)

Resultats 2023. Presentació propostes als Premis Sesrovirencs de l'any (gener 2023)

Resultats 2022 enquesta Pla local de Salut

Participació de les entitats en la presentació de candidatures als Premis Sesrovirencs de l'any 2020 (A traves de la plataforma Decidim Sesrovires i altres canals. Procés ajornat per la COVID. Resultats.)

Participació de les entitats en la presentació de candidatures als Premis Sesrovirencs de l'any 2019 (A traves de la plataforma Decidim Sesrovires i altres canals. Procés finalitzat. Resultats.)

Participació de les entitats en la presentació de candidatures als Premis Sesrovirencs de l'any 2018 (A traves de la plataforma Decidim Sesrovires i altres canals. Procés finalitzat. Resultats.)

Consulta pública sobre la modificació dels horaris d'accés lliure a les instal·lacions esportives municipals 2019 (A traves de la plataforma Decidim Sesrovires i altres canals. Procés finalitzat. Resultat: modificació realitzada)

Projecte participatiu El futur de les petites ciutats d'Europa 2017 (Resum de totes les sessions)

Enquesta a la població sobre diversos aspectes del municipi 2017. ( A través del Projecte Quadern Familiar. Qüestionari en paper. Resultats)

Instruments per valorar els serveis


El Reglament de Participació reconeix a la ciutadania un conjunt de drets, que els sesrovirencs i sesrovirenques poden fer servir per valorar els serveis i presentar queixes i suggeriments.

Valoració dels serveis

Queixes i suggeriments

Resultats de la valoració dels serveis


Enquesta sobre el SIAC per elaborar la seva carta de serveis 2020. (A través de formulari web i enquesta en paper. Resultats)

Enquesta equipaments esportius 2020 (A traves de la plataforma Decidim Sesrovires. Procés finalitzat. Resultats en elaboració).

Enquesta equipaments esportius 2019 (A traves de la plataforma Decidim Sesrovires. Procés finalitzat. Resultats.)

Cartes de Serveis


El ple municipal del 19 de febrer de 2020 va aprovar la Carta de Serveis del SIAC. Es pot consultar en aquest enllaç.

Darrera actualització: 5.01.2024 | 12:15
Darrera actualització: 5.01.2024 | 12:15