Transparència municipal

Què és la transparència?


La transparència és un principi d’actuació de l’Administració pública en virtut del qual l’Administració ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la gestió. Inclou tant la obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa), com l’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la informació).

La necessitat de transparència en l’actuació de l’Administració està relacionada amb la pròpia necessitat de legitimació democràtica d’aquesta, i és un instrument necessari per permetre controlar i avaluar l’actuació de l’administració, en especial la utilització dels recursos públics, la participació efectiva dels ciutadans en els assumptes públics i també l’exercici dels drets de les persones.

Quines lleis la regulen?


El principi de transparència és reconegut en l’article 71.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i és regulat per les lleis següents:

  • Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern 
  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

Portal de Transparència


Per tal de millorar l’accés a la informació pública, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires s’ha adherit al portal de transparència de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). És per aquest motiu que fins que no finalitzi la total migració al nou portal de transparència de l’AOC convergiran dos enllaços :

Portal de Transparència

Portal de Transparència AOC

Darrera actualització: 17.01.2024 | 10:43
Darrera actualització: 17.01.2024 | 10:43