Can Julià de la Riera

Divendres, 16 de febrer de 2024
  • Abast cronològic: 1532 - 1930<
  • Volum i suport: 0,3 m.l. (3 unitats d’instal·lació)

A l'Arxiu Municipal de Sant Esteve Sesrovires es conserven alguns fons patrimonials, fruit de donacions de particulars. El fons Can Julià de la Riera n’és un, el més important, tant pel seu volum com pel seu abast cronològic.

Els Julià van viure durant generacions a Can Julià, un mas situat al costat del pont, a l’entrada del poble, on es van consolidar com una família benestant i influent. El fons aplega tota la documentació que la família va conservar al llarg de generacions. Els documents que l’integren són de caràcter notarial i jurídic i fan referència a la gestió del patrimoni rural i els béns mobles i immobles vinculats a la casa, així com a l’adquisició i donació de béns a través d’aliances matrimonials. El fons del Can Julià ens permet entreveure la vida quotidiana d’un mas d’època moderna a traves dels testaments, vendes, plets i altra documentació.

L’Arseni Julià, cinquè fill d’en Jaume Julià de la Riera, últim propietari del mas, va aplegar i conservar tota la documentació de la família. A la seva mort, la seva neboda, na Josefa Julià Ribot, la va guardar a casa seva fins que el 2011 contactà amb l’Arxiu per fer-ne la donació.  El 12 de març del 2014, es va signar el contracte de donació del fons de Can Julià.

Després de ser estudiada es va organitzar de la següent manera:

  • El fons Can Julià recull tota la documentació generada per la família Julià i vinculada directament al mas Can Julià.
  • El subfons Ca n’Estrada recull també documentació patrimonial de la família Estrada. L’any 1828, arran del matrimoni entre Pere Julià i Francisca Estrada, tant el mas de Ca n’Estrada com tota la documentació van passar a formar part del patrimoni dels Julià.
  • El fons personal Arseni Julià de la Riera és una col·lecció de diversos documents, de records, de caire més personal i privat, reunida i conservada per l’Arseni Julià al llarg de la seva vida. La procedència d’aquests documents també és diversa, doncs no tots eren seus sinó que alguns van pertànyer a diversos avantpassats i membres de la seva família.

La importància d’aquest fons documental és cabdal per a poder conèixer l’evolució d’un patrimoni agrari al llarg dels segles i alhora serveix per fomentar l’estudi de la història local.

Podeu consultar:

Darrera actualització: 16.02.2024 | 10:35