ERC

 • EL PROJECTE DE L’ANTIGA CHUPA CHUPS 07/01/2021

  Després de molts anys i d’algunes  modificacions, aquest tema es torna a activar  amb una nova modificació, que parla de  20.187 m² de sostre i 162 habitatges, 40 de protecció oficial i que proposa unificar la superfície comercial en una única planta d’uns 4000 m² que inclourà una gran  supermercat (amb un bloc de pisos a sobre) i uns 300m² de comerç terciari que  donarà a una gran plaça al voltant de la  qual estaran els diferents edificis (amb una  alçada de 4+1) i 5000m² de zona d’equipaments. Som molt conscients de la necessitat de pisos a Sant Esteve, però hem de créixer de  forma sostenible, no amb l’ànsia d’alguns  que volen ser un poble similar als que tenim al voltant. Pensem que ara ho priori - tari son pisos per joves i per aquelles per - sones grans que viuen als diferents barris i que ara, per les limitacions de l’edat,  busquen pis al centre urbà. Ens preocupen i no ens agraden temes com la grandària del centre comercial que pensem farà  mal al comerç local; l’alçada dels edificis residencials que trenca amb les característiques de Sant Esteve que van fer que molts  decidíssim venir a viure-hi; els 10 anys que  ens  diuen  es  tardarà  en executar l’obra perquè no volem més obres sense acabar  al poble o si la gran plaça serà viva, plena  d’arbres o serà una plaça dura. Malauradament, fa 15 anys, els qui ara es posen medalles, van signar i autoritzar els metres de sostre i comercials que ara ens  hipotequen. Fa anys, van decidir canviar la fisonomia del nostre poble i autoritzar  no tant sols el projecte de la Chupa Chups, sinó també els projectes de les Les Roques,  de Ca N’Amat, de Vallserrat, de Can Tobelleta. Segurament hi hauran coses que no podrem canviar, però des d’Esquerra intentem com a mínim condicionar aquelles que si podem. Ara, volem pisos per joves i gent gran i una plaça verda i no volem obres inacabades i per sobre de  tot, volem que ho decideixin els veïns de Sant Esteve. Treballem per aconseguir-ho. Desitjar-vos unes Bones Festes. Cuideu-vos, cuidem-nos!  

 • SANT ESTEVE, UN POBLE SENSE DEMOCRÀCIA 13/11/2020

  La prepotència de l’alcalde del nostre municipi va arribar el passat dimarts, en la Comissió  Informativa  (reunió  on  s’ha  d’acordar per majoria els punts que passen al Ple  Municipal)  a  un  punt  impensable  i  vergonyós en un municipi que es diu democràtic.  En  aquesta  Comissió,  el  grup  de  govern   presentava  diversos  punts  per  acordar  el   seu pas al Ple Municipal que s’ha celebrar  el  dimecres  28  d’octubre.  Com  sempre,   aquests acords a prendre, no s’havien par - lat  abans  amb  els  regidors  de  l’oposició,   tot i tenir reunions com la Junta de Portaveus on l’alcalde prèviament hauria d’ex - plicar als portaveus (i en molts casos a tots  els regidors) aquelles coses importants del  municipi o aquelles que aniran a Ple i so - bre les quals els regidors hauran d’emetre  el seu vot. Cal aclarir que aquest cop es va  convocar a la Comissió a tots els regidors  del consistori (normalment sols assisteixen  els portaveus de cada grup) i un dels punts  va  ser  explicat  per  l’arquitecte  municipal.   Tot  seguit  es  va  convidar  als  regidors  no   portaveus a abandonar la Comissió i es va  procedir a la votació dels diferents punts. Els  tres  grups  de  l’oposició  vàrem  mos - trar  els  nostres  dubtes  respecte  de  dos   dels punts a aprovar, la modificació del  planejament  de  l’antiga  Chupa  Chups  i   el  tancament  del  mercat  dels  diumenges.   L’alcalde davant dels dubtes va manifestar  que si els punts no s’aprovaven, els retira - ria de la Comissió per presentar-los d’ur - gència en el proper Ple.  Davant  aquesta  irregularitat,  doncs  si  un   punt  no  s’acorda  per  la  majoria  que  re - quereixi,  no  pot  passar  a  Ple,  la  regido - ra  d’Esquerra  va  preguntar  a  l’alcalde  si   aquesta  seria  la  forma  de  treballar  d’ara   en endavant i si aquest criteri s’aplicaria a  tots  els  punts  que  es  presentessin  per  ser   acordats  en  Comissió  independentment   de qui el presentes (govern o oposició). La  resposta  va  ser  per  part  del  secretari  de   la  corporació  que  ràpidament  va  dir  que   tot  això  era  decisió  de  l’alcalde,  mentre   aquest responia que això ho decidiria en  cada punt, en un clar exemple de què tor - nem a un poble dominat per una manca  total de democràcia i llibertat  

 • Sense títol 21/07/2020

  El primer diumenge de juliol ens llevàvem  amb la  trista notícia del fort increment de  casos positius (+4,94%) i dels casos sos - pitosos (+137,98%) per COVID a la nostra  comarca.  Sant  Esteve,  malauradament,  ostenta el record de ser el municipi del  Baix Llobregat Nord amb la proporció de  casos més elevada, amb 113 casos positius i 424 casos sospitosos i una taxa de  positius de 148,45 per 10.000 habitants.  Des d’Esquerra Republicana volem fer arribar un missatge de condol i de suport a  totes aquelles persones que heu perdut un  ser estimat, un amic o un company durant  aquests mesos en que el virus ens ha arravatat als essers estimats.  Estem vivint una situació molt dura, plena  d’incertesa, sense saber cap a on anem  o com serà el futur i no podem abaixar  la guàrdia. Les dades que ens arriben no  són alentidores, el virus segueix entre nos - altres i sembla que va rebrotant per molts  indrets propers. Això ens obliga a tots,  perquè el que un faci o decideixi pot tenir  repercussions en tots els altres, a ser molt  curosos i a complir estrictament amb les  normes d’higiene i de seguretat que des  dels estaments corresponents aconsellen.  Durant  aquests  mesos  de  confinament  hem vist com de solidaris som, hem vis - cut situacions on ha sortit el millor de ca - dascú, hem comprovat que quan cal, tots  sumem. No ho oblidem, la lluita contra el  virus no ha acabat i haurem de tornar-hi,  sembla que més aviat del que s’esperava. Ara però, amb les vacances a tocar, desit - jar-vos les millors vacances. Gaudiu dels  vostres, de la família, dels amics i com - panys. Gaudiu de la platja, de la munta - nya, o de la terrasseta de casa. Gaudiu  de les nits estrellades a l’aire lliure, del  sol i de la calor, d’un bon àpat o una  beguda ben fresca... Carreguem piles i  per sobre de tot cuidem i cuidem-nos. No  deixem que ens arravatin a ningú més.  

 • Moció de censura: El dia després 06/03/2020

  Han passat tres setmanes des de la retirada, 72 hores abans de celebrar-se el ple per la seva aprovació, de la moció de censura presentada a Sant Esteve Sesrovires. Moció que hauria representat una alternativa al govern del PSC que va accedir a l’alcaldia amb només 4 regidors ara fa uns mesos, gràcies als vots de l’exalcalde Galceran i dels regidors d’En Comú i Ciutadans.
  La moció signada pels cinc regidors d’Esquerra, la regidora d’Alternativa i el regidor d’Ara Ses va ser presentada a l’ajuntament el 14 de gener. Però, en el darrer moment el regidor Galceran es feia enrere i acceptava la proposta de l’alcalde Carbonell per entrar a govern com a 1er tinent d’alcalde amb la signatura delegada i coordinant totes les regidories. El binomi Carbonell-Galceran, malgrat les picabaralles, desacreditacions i desqualificacions entre ells dels darrers 12 anys, governarà i marcarà el futur del municipi. Es necessiten i depenen un de l’altre per a que la foscor amagui la boira. I, ho faran amb el beneplàcit dels regidors d’En Comú i Ciutadans. 
  Si alguna cosa ha mogut a Esquerra a tirar endavant la proposta d’en Galceran de presentar una moció de censura, tot i saber els riscos que comportava, ha estat el pensar en el futur del poble. 
  Ens preocupa i molt l’estat actual del nostre municipi i on ens portaran les actuals polítiques de l’alcalde Carbonell amb l’ajut del seu nou soci de govern. I per sobre de tot, fins a quin punt l’especulació i els deliris de grandesa dels dos alcaldes que governaran el municipi a partir d’ara, ens abocaran de nou a una situació dantesca. De moment i per anar fent boca, en el 2020 no hi haurà nou pressupost. L’ajuntament no compleix amb la regla de la despesa, té més despeses que ingressos i per tant prorroguen pressupost. Tornem al dia de la marmota!!!!
   

 • Nou curs polític 08/01/2020

  GRUP MUNICIPAL ERC (desembre 2019). Finalitzades les vacances d’estiu, el primer ple d’aquest nou curs polític ens mostra per on aniran els trets d’aquesta legislatura. Polítiques antigues, descontrol pressupostari, ocultisme i un desgavell de contenciosos amb un final que s’endevina costós per a les butxaques dels sesrovirencs i sesrovirenques.
  L’actual govern socialista, amb nomes quatre representants, segueix amb les mateixes formes de fer de sempre, ignorant part dels regidors del consistori. Resolucions judicials que no s’expliquen, actes institucionals dels quals no s’informa, mesures populistes sense pensar en les conseqüències, horaris de reunions i comissions sense consens... prioritzant la cadira abans que solucionar els problemes del poble. 
  A les greus mancances en inversió que pateix Sant Esteve des de fa anys, haurem de sumar tots els costos que es derivin dels fronts oberts actualment, deguts a una mala gestió d’anys anteriors, en matèria urbanística i d’organització. A tots els problemes que vam denunciar durant la passada legislatura per situacions d’il•legalitat en els serveis, contenciosos contractuals i manca de llicències d’activitat en les infraestructures municipals, ara s’hi sumen noves situacions esperpèntiques: expedients oberts al Polígon Sesrovires, al carrer Mercè Rodoreda, a la Pista Francesc Castellet, al Complex Esportiu, a la residència Can Serra, a la urbanització de Masia Bach, obres pendents i urgents al Pavelló Municipal i a la Escola La Roureda; una deficient xarxa d’aigua i clavegueram i... anem sumant. 
  Esquerra donarem suport a l’actual govern en tot allò que millori la qualitat de vida dels sesrovirencs i resolgui els problemes del  poble, però serem contundents en la denúncia de tot allò que no vagi per les vies legals o que ens porti de nou al caos al qual ja ens van abocar fa uns anys els mateixos que ara son a l’ajuntament.  

 • No a la proposta socialista per les ordenances 2020 08/01/2020

  GRUP MUNICIPAL ERC (desembre 2019). El No d’Esquerra a la proposta del grup de govern està motivat per l’incompliment de les obligacions pactades per l’ajuntament, ara fa poc més de dos anys, quan es van signar els Plans de Sanejament i d’Ajust, que marquen les línies a seguir pel consistori fins l’any 2027. L’alcalde justifica aquest no compliment amb els ingressos que generen les noves empreses que s’ubiquen al Polígon Can Margarit. Però el cobrament d’impostos a aquestes empreses no és immediat i pot demorar-se uns quants anys, tot i que després serà amb caràcter retroactiu. Per poder valorar aquesta justificació fa mesos que demanem el llistat dels ingressos  provinents d’aquest polígon. Malauradament se’ns donen llargues i aquesta informació no arriba, els que ens fa sospitar que aquesta justificació no és del tot certa. Afegir que, a la documentació que se’ns va lliurar, junt amb la proposta d’ordenances, s’hi adjuntava un informe desfavorable a la modificació de les mateixes emès per secretaria i intervenció de l’ajuntament. 
  Des d’Esquerra hem demanat un informe jurídic al secretari-interventor de l’ajuntament que valori la legalitat de la proposta d’ordenances pel que fa al no compliment de les condicions establertes en el Plans de sanejament i d’ajust i un informe econòmic respecte la viabilitat d’aquesta proposta. Com a resposta se’ns remet a l’informe que acompanya la proposta, però no es dona resposta a allò que estem demanant. 
  Tot i estar d’acord les propostes que plantegen les ordenances que s’han portat a aprovació en el Ple Municipal d’aquest mes de novembre, la manca de transparència i informació i el grau d’incompliment de les obligacions pactades en el Plans signats, ens han obligat a votar-les en contra.

Darrera actualització: 08.01.2020 | 14:59
Darrera actualització: 08.01.2020 | 14:59