El servei de mediació atén vuit casos en l'últim any

Dijous, 10 de març de 2016 a les 13:42

Des de finals de 2014, l’Ajuntament de Sant Esteve ofereix el servei de mediació a través del Servei itinerant de la Diputació de Barcelona. En l’últim any, s’han atès un total de vuit casos, majoritàriament relacionats amb desavinences veïnals provocades per molèsties d’animals, vegetació o sorolls, i que acaben derivant en un conflicte

El servei de mediació és gratuït. És una eina per abordar el conflicte mitjançant el diàleg i el respecte amb el suport del mediador/a per tal d’arribar a un acord satisfactori per a totes els parts. La mediació és voluntària, confidencial i neutral.

La mediació s’activa o bé a petició explícita d’un veí o per derivació d’un departament de l’Ajuntament que detecta un conflicte i, després d’avaluar-lo, en deriva el cas.

Per sol·licitar el servei, cal sol·licitar-ho mitjançant el següent tràmit:
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/mediacio-veinal.html
Després d’avaluar el cas, el mediador/a es posa en contacte amb les persones en conflicte i es desplaça a l’Ajuntament per iniciar la mediació. És imprescindible que les parts implicades acceptin la mediació.

Des de la regidoria de Participació Ciutadana s’aposta per la mediació com un instrument alternatiu de gestió i resolució de conflictes, entesos en positiu, ja que facilita la negociació dels interessos contraposats i potencia el compromís de les persones.

 

Darrera actualització: 30.03.2016 | 12:20