Portal de participació

Quadern de Debat Familiar

La regidoria de Participació Ciutadana impulsa una metodologia innovadora per conèixer l’opinió dels sesrovirencs i fomentar la reflexió i el debat sobre la situació actual del municipi. Es tracta dels Quaderns de Debat Familiar, un llibret amb preguntes sobre els aspectes més rellevants de la vida local. Els quaderns es repartiran en els centres educatius i en els equipaments municipals.

Document ÍNTEGRE resultats del Quadern de Debat Familiar

Informe Debat Familiar Sant Esteve Sesrovires

Quadern de Debat Familar en format pdf

Solució a la sopa de lletres del Quadern de Debat Familiar

Document RESUM resultats del Quadern de Debat Familiar

 

Memòria sobre la futura ordenança d'obres

En el següent enllact teniu la  Memòria d’Impuls per a la Realització de la Consulta Pública sobre la futura Ordenança Reguladora de la Intervenció Municipal en les Obres al Terme Municipal de Sant Esteve Sesrovires :

Memòria d’Impuls per a la Realització de la Consulta Pública sobre la futura Ordenança Reguladora de la Intervenció Municipal en les Obres al Terme Municipal de Sant Esteve Sesrovires

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu que amb caràcter previ a l’elaboració d’un reglament s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre aquestes qüestions:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.


En compliment d’això, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions i suggeriments, sobre la redacció de l’ordenança reguladora de la intervenció municipal en les obres, mitjançant el correu electrònic
ses.consultapublica@sesrovires.cat , fins el dia 20 de setembre de 2017, a fi i efecte que l’Ajuntament pugui tenir present les seves aportacions en la proposta.

Data de publicació de la Memòria en el Portal de Participació: 29 d'agost de 2017 . La Memòria estarà exposada fins al 20 de setembre de 2017.

Aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions

El passat 24 de maig de 2017, el ple de l'Ajuntament va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions i donar audiència als interesssats en el procediment a través de la públicació del text incial en aquesta pàgina web.

Text de l'aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

Consulta prèvia de l'Ordenança General de Subvencions

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu que amb caràcter previ a l'elaboració d'un reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre aquestes qüestions:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment d’això, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions i suggeriments, sobre la redacció de l'ordenança general reguladora de subvencions, mitjançant el correu electrònic ses.consultapublica@sesrovires.cat a fi i efecte que l'ajuntament pugui tenir present les seves aportacions en la proposta.

 

Descarrega't la Memòria de la consulta prèvia Ordenança General de Subvencions

Envia els teus comentaris, suggeriments i propostes a: ses.consultapublica@sesrovires.cat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • CONVOCATORIA AJUTS 12 de gener de 2018 Convocats els ajuts a activitats realitzades per les entitats el 2017

    L’Ajuntament ha aprovat les convocatòries de subvencions destinades a activitats realitzades en l’exercici 2017 per les entitats locals, en els àmbits esportiu, sociocultural i veïnal. Els impresos de les sol·licituds ja estan disponibles al web municipal. El termini de presentació de la documentació es comunicarà en breu.

  • WHATSAPP AJUNTAMENT SES 28 de novembre de 2017 L’Ajuntament activa un nou canal de comunicació amb els veïns a través de Whatsapp

    Els veïns de Sant Esteve disposen des d’avui d’un nou canal de comunicació amb l’Ajuntament i de difusió d’informació municipal per Whatsapp, aplicació gratuïta de missatgeria instantània. A través d’aquest sistema de comunicació el SIAC recull i atén incidències, consultes i suggeriments de la ciutadania. Alhora, l’Ajuntament disposa d’un canal de difusió d’informació municipal d’interès (talls serveis, esdeveniments, terminis, etc.). L’objectiu és ampliar els canals de comunicació amb els ciutadans, amb la incorporació d’un servei que ofereix més immediatesa.

  • VISITA EMPRESARIS TORÍ 29 de setembre de 2017 Empresaris italians visiten Sant Esteve en el marc d’un programa europeu

    Una delegació d’empresaris italians provinents de la ciutat de Torí van visitar Sant Esteve. La visita s’emmarca dins dels projectes de la Xarxa NetMed per a la promoció de la cultura i l’economia del mediterrani i de la qual Sant Esteve en forma part des de l’any 2016. A banda de conèixer el municipi, la delegació va visitar les Caves Roger Goulart i van realitzar un taller de pintura a l’estudi de Tinta i Vi.

Darrera actualització: 24.11.2017 | 14:52
Darrera actualització: 24.11.2017 | 14:52