Punts verds

Què són els punts verds i qui els pots utilitzar?

Què són?
Els punts verds són llocs habilitats per dipositar restes vegetals i de poda

Qui els pots fer servir?
Aquest servei és per a ús exclusiu dels particulars. Els professionals de la jardineria han de dur les restes a una planta de tractament.  

Quins tipus de restes s’hi poden dipositar?
Fracció vegetal (fulles flors, gespa o males herbes),  en bosses preferiblement biodegradables de màxim 15 kg., branques lligades en feixos d’un màxim d’1,5 m de llarg i 15 kg per feix, i troncs de fins a 15 cm de diàmetre i màxim 25 kg. Les restes de mida petita o poca quantitat s’han de dipositar al contenidor marró d’orgànica

Ubicació

Darrera actualització: 30.03.2023 | 15:02
Darrera actualització: 30.03.2023 | 15:02